Mot framgång genom samarbete

NJ Rebar (tidigare Nousujohde Raudoitus) fick sin början genom en tjänst för en vän år 2009, då ett kort armeringsprojekt som leddes av Tanja Karonen på förfrågan av Osmo Töyrylä fick fortsättning i form av andra projekt tack vare ett väl gjort arbete. De första åren var utmanande och krävde såväl hårt arbete som lärdomar via misstag. Vägen mot framgång har krävt insikt, uthållighet, kompromisslös arbetsmoral och teamarbete – precis det vi är kända för idag.
Vi utbildar vår personal kontinuerligt
Vi utvecklar läskunnigheten av byggritningar
Vi anordnar språkutbildning (finska eller engelska)
Vi erbjuder möjligheten till utbildning för Heta Arbeten, inom Arbetsmiljö samt utbildning inom
Första Hjälpen
Vi ger cheferna ledarskapsutbildning

Vi följer byggbranschens föreskrifter och lagstiftning

Vi är medlemmar av Rakennusteollisuus RT

Vi följer Byggbranschens kollektivavtal

Vi följer lagen om Beställaransvar

Vår personal är registrerad för skatt

Enligt Bisnode-rating är vi ett kreditvärdigt företag

 

Vi har RALA-behörighet utgett av Byggandets Kvalitet BYKVA rf, och RALA-certifiering. Dessa uppskattningar från oberoende parter bevisar kvaliteten och pålitligheten av våra tjänster.

 

Inspecta Sertifiointi Oy har beviljat oss Betongarmering-produktcertifikatet.

 

Vi är registrerade hos Arbetssäkerhetscentralens värdering av utomstående tjänsteleverantörers säkerhetsarbete (Työturvallisuuskeskus UPA-register)

© 2020 NJ Rebar

(Nousujohde Raudoitus Oy)

All rights reserved.